Aktualności

Prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek zaprasza NGOsy do współpracy

Prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek zaprasza NGOsy do współpracy. Ponad 11 milionów złotych zaplanowano dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2022 roku.

-Zależy mi na tym, aby mieszkańcy czynnie włączyli się w życie miasta, tworzyli je razem z nami. Nie w dalekiej przyszłości, ale już od teraz. Dlatego zapraszam organizacje pozarządowe, NGOsy do wspólnego działania – powiedział Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa.

Wystartowały już otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych. Dotyczą zarówno spraw społecznych, promocji zdrowia, edukacji, wsparcia dla osób niepełnosprawnych i seniorów.

Warunki realizacji zadań publicznych, terminy ich realizacji, sposób ubiegania się o udzielenie dotacji oraz kryteria oceny ofert konkursowych zostały szczegółowo opisane w ogłoszeniach konkursowych, opublikowanych w serwisie informacyjnym Urzędu Miasta Rzeszowa https://erzeszow.pl/pl/1059-konkursy.html oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa: https://bip.erzeszow.pl/pl/63-ogloszenia-komunikaty-alarmy/1874-ogloszenia-o-konkursach-ofert-dla-organizacji-pozarzadowych.html