Nadzwyczajna LV sesja Rady Miasta - 30 listopada 2021 r. (wtorek), godz. 15 na żywo

Sesja będzie prowadzona w sposób hybrydowy, tzn. część radnych będzie w niej uczestniczyć w sali sesyjnej Ratusza, a część w trybie on-line. 

Mieszkańcy, którzy chcieliby zabrać głos w trakcie sesji Rady Miasta Rzeszowa, powinni zgłosić ten zamiar Przewodniczącemu Rady i po uzyskaniu jego zgody, będą mogli skorzystać z przygotowanego w ratuszu stanowiska komputerowego.

Aktualności

WSPiA organizuje dyskusję o współczesnych wyzwaniach bezpieczeństwa

„Przyszłość organizacji proobronnych w Polsce w kontekście współczesnych wyzwań bezpieczeństwa” to tytuł seminarium naukowego organizowanego w ramach Podkarpackiego Forum Myśli o Bezpieczeństwie. Forum działa przy WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej od 2013 r. Dyskusja odbędzie się w poniedziałek 29 listopada 2021 r. o godzinie 10.

Seminarium naukowe pt. „Przyszłość organizacji proobronnych w Polsce w kontekście współczesnych wyzwań bezpieczeństwa” organizowane jest wspólnie przez WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą oraz Związek Strzelecki Strzelec Józefa Piłsudskiego w Rzeszowie. Gościem specjalnym seminarium będzie prof. dr hab. Bogusław Pacek, gen. dyw. Wojska Polskiego w stanie spoczynku, b. Rektor – Komendant Akademii Obrony Narodowej oraz profesor w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Podczas seminarium poruszone zostaną różne tematy dotyczące współczesnych wyzwaniach bezpieczeństwa. Mowa będzie m.in. o ochronie granicy wschodniej II RP, rosyjskiej wojnie nowej generacji i chińskiej doktrynie wojny nieograniczonej oraz militarnym, strategicznym i politycznym użyciu procesów kulturowych, narodowotwórczych w Europie Środkowo-Wschodniej i na Bliskim Wschodzie.

Główną tematyką seminarium będą jednak organizacje proobronne, dlatego paneliści poruszą temat roli i zadań Związku Strzeleckiego w perspektywie najbliższych 10-25 lat, samoistnych grupach militarnych i ich znaczeniu dla systemu bezpieczeństwa Polski. Mowa będzie także o roli samorządu we wsparciu organizacji proobronnych, przyszłość organizacji proobronnych w systemie bezpiecznie wewnętrznego w świetle zmian społeczno-ustrojowych oraz organizacjach proobronnych na wschodzie.

W konferencji uczestniczyć będą gościa zaproszeni z różnych ośrodków akademickich i instytucji z Całej Polski. Gościem specjalnym, który zabierze głos w dyskusji, będzie prof. dr hab. Bogusław Pacek, gen. dyw. Wojska Polskiego. Wśród prelegentów są wykładowcy WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej: prof. Andrzej Witkowski, prof. Andrzej Zapałowski, dr Agata Furgała, dr Paweł Łuczkowski oraz dr Grzegorz Krzysztof Krzeszowski. Referaty zaprezentują także dr Tomasz Wójtowicz z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, dr Jacek Magdoń z rzeszowskiego oddziału Instytutu Pamięci narodowej oraz Wiktoria Charczenko, Dyrektor Departamentu Rozwoju Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego.

Seminarium naukowe w ramach Podkarpackiego Forum Myśli o Bezpieczeństwie odbędzie się w najbliższy poniedziałek 29 listopada 2021 r. w Auli WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej w Kampusie Uczelni przy ul. Cegielnianej 14 w Rzeszowie. Dyskusja rozpocznie się o godzinie 10 i potrwa do godziny 13.

Seminarium naukowe pt. „Przyszłość organizacji proobronnych w Polsce w kontekście współczesnych wyzwań bezpieczeństwa” organizowane jest w ramach Forum Myśli o Bezpieczeństwie. Forum działa przy WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej od 2013 r. Jest to platforma wymiany poglądów, twórczej dyskusji i zacieśniania współpracy różnych podmiotów związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem w naszym regionie. Do udziału w dyskusji zapraszani są przedstawiciele formacji mundurowych województwa podkarpackiego: Policji, Straży Granicznej, ABW, CBA, Służby Celnej, Żandarmerii Wojskowej oraz kluczowych w regionie firm i przedsiębiorstw.

 

Kampus WSPiA
Kampus WSPiA