Nadzwyczajna LV sesja Rady Miasta - 30 listopada 2021 r. (wtorek), godz. 15 na żywo

Sesja będzie prowadzona w sposób hybrydowy, tzn. część radnych będzie w niej uczestniczyć w sali sesyjnej Ratusza, a część w trybie on-line. 

Mieszkańcy, którzy chcieliby zabrać głos w trakcie sesji Rady Miasta Rzeszowa, powinni zgłosić ten zamiar Przewodniczącemu Rady i po uzyskaniu jego zgody, będą mogli skorzystać z przygotowanego w ratuszu stanowiska komputerowego.

Aktualności

Pakiet umundurowania dla uczniów Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych

W dniu 6 września 2021 roku zawarta została umowa pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Obrony Narodowej a Gminą Miasto Rzeszów na udzielenie dotacji celowej dla Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, prowadzącego Certyfikowanie Wojskowe Klasy Mundurowe.

Przedmiotem umowy jest dofinansowanie kolejnego etapu realizacji programu nauczania „Edukacji wojskowej” na rzecz Liceum Ogólnokształcącego Nr XIV, wchodzącego w skład Zespół Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego w Rzeszowie. Jest to już piąta edycja programu nauczania przy kompleksowym wsparciu Ministerstwa Obrony Narodowej. Proces kształcenia - według założonego programu - odbywa się w cyklu dwuletnim i obejmuje 1,5 roku nauki (cały rok klasy III i pierwsze półrocze klasy IV).

Przedmiot Edukacja wojskowa jest nowatorskim rozwiązaniem programowym, organizacyjnym i metodycznym, poszerzającym ofertę edukacyjną dla uczniów szczególnie zainteresowanych zagadnieniami i ścieżkami rozwoju zawodowego: zawodowej służby wojskowej, terytorialnej służby wojskowej i zasilenia zasobów rezerw osobowych Sił Zbrojnych RP.

Zespół Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego, dzięki otrzymanej dotacji w kwocie 21 520,00 zł z Ministerstwa Obrony Narodowej oraz wkładzie własnym Gminy Miasto Rzeszów w kwocie 5 380,00 zł, dokonał zakupu indywidualnego pakietu wyposażenia mundurowego dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego Nr XIV w Rzeszowie, w skład którego wchodzi 30 kompletów bluz i spodni ubioru mundurowego ucznia, koszulki t-shirt w kolorze jednolitym – szt. 60, berety granatowe typu midnight blue – szt. 30, zestaw oznak regulaminowych do umundurowania – 30 kompletów, bluzy ocieplane wykonana z materiału typu polar w kolorze jednolitym – szt. 30, plecaki taktyczne o pojemności 25 litrów w kolorze kamuflażu pantera – szt. 30, rękawice i czapki zimowe (czarne) – szt. 30.

Zakupiony pakiet umundurowania będzie wykorzystywany na zajęciach przedmiotu edukacja wojskowa, podczas uczestnictwa uczniów w uroczystościach patriotycznych, świętach narodowych i wojskowych, a także na ćwiczeniach praktycznych w ramach obozów szkoleniowych i poligonów.

logo Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie
logo Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie