Nadzwyczajna LV sesja Rady Miasta - 30 listopada 2021 r. (wtorek), godz. 15 na żywo

Sesja będzie prowadzona w sposób hybrydowy, tzn. część radnych będzie w niej uczestniczyć w sali sesyjnej Ratusza, a część w trybie on-line. 

Mieszkańcy, którzy chcieliby zabrać głos w trakcie sesji Rady Miasta Rzeszowa, powinni zgłosić ten zamiar Przewodniczącemu Rady i po uzyskaniu jego zgody, będą mogli skorzystać z przygotowanego w ratuszu stanowiska komputerowego.

Aktualności

Rzeszów wyróżniony w ogólnopolskim konkursie „Samorząd dla Dziedzictwa”

Miasto Rzeszów zostało wyróżnione w ogólnopolskim konkursie „Samorząd dla Dziedzictwa”, organizowanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków. 22 listopada w Warszawie odbyła się uroczysta gala, podczas której nagrodzone w konkursie samorządy otrzymały pamiątkowe tablice i dyplomy. Nagrodę dla Rzeszowa w imieniu Prezydenta odebrała Pani Natalia Zachwieja, Miejski Konserwator Zabytków.

Konkurs skierowany jest do samorządów gminnych, które mogą wykazać się modelowym opracowaniem, wdrażaniem i realizacją gminnych programów opieki nad zabytkami. Celem konkursu jest promocja najlepszych praktyk służących ochronie i zachowaniu wartości dziedzictwa kulturowego oraz działań na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego gminy w oparciu o efektywne wykorzystanie potencjału lokalnego dziedzictwa kulturowego.

Rzeszów został wyróżniony za dobre rozpoznanie i zdefiniowanie wielowymiarowości dziedzictwa kulturowego miasta, wykorzystanie złożonego potencjału zabytkowego zasobu jako istotnego składnika tożsamości mieszkańców, jakości życia w mieście oraz jego atrakcyjności turystycznej, a także różnorodne, konsekwentnie podejmowane działania na rzecz uporządkowania i poprawienia estetyki przestrzeni miasta. W opinii jury konkursu, nasze Miasto umiejętnie wykorzystało potencjał tkwiący w zasobie dziedzictwa jako istotny czynnik budujący atrakcyjność turystyczną i tożsamość lokalną.

Laureaci konkursu ?Samorząd dla Dziedzictwa?
Laureaci konkursu ?Samorząd dla Dziedzictwa?
Laureaci konkursu ?Samorząd dla Dziedzictwa?
Laureaci konkursu ?Samorząd dla Dziedzictwa?
Nagroda dla Rzeszowa
Nagroda dla Rzeszowa