Nadzwyczajna LV sesja Rady Miasta - 30 listopada 2021 r. (wtorek), godz. 15 na żywo

Sesja będzie prowadzona w sposób hybrydowy, tzn. część radnych będzie w niej uczestniczyć w sali sesyjnej Ratusza, a część w trybie on-line. 

Mieszkańcy, którzy chcieliby zabrać głos w trakcie sesji Rady Miasta Rzeszowa, powinni zgłosić ten zamiar Przewodniczącemu Rady i po uzyskaniu jego zgody, będą mogli skorzystać z przygotowanego w ratuszu stanowiska komputerowego.

Aktualności

Rzeszów przeciwko przemocy

Rzeszów aktywnie włącza się w kampanię „16 Dni działań Przeciwko Przemocy”. Jest to akcja zainicjowana w 1991 r. przez Women's Global Leadership Institute przy amerykańskim Uniwersytecie Rutgersa.

W naszym mieście zaplanowano szereg działań mających na celu wyczulenie mieszkańców na problem przemocy, a w szczególności na pomoc ofiarom przemocy. W akcję „Rzeszów przeciwko przemocy” zaangażowali się przedstawiciele miejskich władz, organizacji pozarządowych, społecznicy i lokalni przedsiębiorcy. Działania koordynuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie.

Debata społeczna, wykłady eksperckie, bezpłatna pomoc prawna czy spotkania grupy wsparcia mogą być punktem wyjścia do zrobienia pierwszego kroku, by wyzwolić się z rąk oprawcy. Nie bądźmy obojętni – reagujmy na przemoc!

 

Harmonogram działań w ramach kampanii „Rzeszów przeciwko przemocy”

1. Debata społeczna „Przemoc niejedno ma oblicze” uczestnikami będą przedstawiciele samorządu, NGO, jak również społecznicy – debata będzie transmitowana online w social-mediach.

Termin: 6 grudnia 2021 r. godz. 18:00, Urban Lab

2. Bezpłatna pomoc prawna w punktach porad prawnych prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów oraz wykłady tematyczne prowadzone przez radcę prawnego MOPS w Rzeszowie, przy ul. Skubisza 4.

Wykłady tematyczne:

 • Rozwód i separacja – bez orzekania o winie lub orzekanie o winie, rozstrzygnięcia Sądu w wyroku rozwodowym/o separacji dotyczące małoletnich dzieci, w tym dotyczące władzy rodzicielskiej, miejsca zamieszkania dzieci, alimentów kontaktów, przebieg postępowania.

Termin: 6 grudnia 2021 r., godz. 18:00-19:30

 • Zasady spadkobrania – dziedziczenie ustawowe, kto jest uprawniony, dziedziczenie testamentowe, rodzaje testamentów, przeprowadzenie postępowania o nabycie spadku oraz dział spadku.

Termin: 17 stycznia 2022 r., godz. 18:00-19:30

 • Ubezwłasnowolnienie – częściowe, całkowite – przesłanki, wniosek do sądu
  i wymagane dokumenty, prawa osób ubezwłasnowolnionych, obowiązki kuratora i opiekuna prawnego.

Termin: 14 lutego 2022 r., godz. 18:00-19:30

 • Umieszczenie i skierowanie do Domu Pomocy Społecznej – przesłanki, odpłatność za DPS.

Termin: 14 marca 2022 r., godz. 18:00-19:30

 • Postępowanie sądowe dotyczące ustalenia alimentów, podwyższenia alimentów.

Termin: 4 kwietnia 2022 r., godz. 18:00-19:30

3. Dyżury przedstawicielek Rady Kobiet w rzeszowskim Ratuszu

w godzinach od 17:00 do 19:00

 • 29 listopada 2021 r. - Joanna Lasko, Anna Skiba; - sala nr 21
 • 30 listopada 2021 r. - Irena Paterek, Agnieszka Itner - sala nr 21
 • 1 grudnia 2021 r. - Irena Paterek, Dorota Rząsa - sala nr 21
 • 2 grudnia 2021 r. - Patricia Mitro, Magdalena Koryl - sala nr 21
 • 3 grudnia 2021 r. - Zastępca Prezydenta Jolanta Kaźmierczak - gabinet Pani Prezydent

4. Otwarte grupy wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie – spotkania prowadzone będą przez certyfikowanego psychologa na terenie Ośrodka Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej MOPS w Rzeszowie. Pierwsze spotkanie grupy wsparcia zaplanowane jest na 20 grudnia 2021 r. w godz. od 16:00 do 17:30.

5. Kampania „Rzeszów przeciwko przemocy” w Centrum Kulturalno - Handlowym Millenium Hall

Działania informująco – edukacyjne w dniach:

 • 3 grudnia 2021 r. w godzinach od 12:00 do 15:00
 • 8 grudnia 2021 r. w godzinach od 12:00 do 15:00

6. Zajęcia edukacyjne w szkołach o tematyce przemocy w okresie trwania Kampanii.

REAGUJĘ NA PRZEMOC - NIE PRZEMOCY!
rozpoznawanie i konstruktywne reagowanie w sytuacji przemocy

REAGUJĘ NA PRZEMOC - CYBERPRZEMOCY MÓWIĘ NIE!
rozpoznawanie i konstruktywne reagowanie w sytuacji cyberprzemocy

7. „Uwolnij energię” - spotkanie w parku rozrywki Fly Park dla osób doświadczających przemocy.

 


Potrzebujesz wsparcia? Jesteś ofiarą przemocy?
Jesteśmy po to, żeby Ci pomóc. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ośrodek Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej w Rzeszowi

ul. Skubisza 4
tel. 17 851 25 00, 17 851 25 01
e-mail: opsik@mopsrzeszow.pl
godz. pracy: całodobowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Zespół Pracowników Socjalnych ds. Przeciwdziałania Przemocy  w Rodzinie

ul. Poniatowskiego 10
tel. 17 863 71 56
e-mail: sekretariat@mopsrzeszow.pl
godz. pracy: poniedziałek - piątek: 7:30-15:30

Rzeszowski ośrodek wsparcia dla osób w kryzysie oraz pokrzywdzonych przestępstwem PRAWNIKON  

ul. Warszawska 5/7
tel. 733 660 566
e-mail: prawnikon.projekty@gmail.com
adres do korespondencji: ul. Marcina Filipa 24/1, 35-323 Rzeszów
adres do działań stacjonarnych: ul. Śniadeckich 2, 35-006 Rzeszów

Wszelkie formy wsparcia są bezpłatne.

Rzeszów przeciwko przemocy
Rzeszów przeciwko przemocy
Rzeszów przeciwko przemocy
Rzeszów przeciwko przemocy
Rzeszów przeciwko przemocy
Rzeszów przeciwko przemocy
Rzeszów przeciwko przemocy
Rzeszów przeciwko przemocy
Rzeszów przeciwko przemocy - gdzie szukać pomocy
Rzeszów przeciwko przemocy - gdzie szukać pomocy