LII sesja Rady Miasta - 28 września 2021 r. (wtorek), godz. 8.30 na żywo

Sesja będzie prowadzona w sposób hybrydowy, tzn. część radnych będzie w niej uczestniczyć w sali sesyjnej Ratusza, a część  w trybie on-line. 

Mieszkańcy, którzy chcieliby zabrać głos w trakcie sesji Rady Miasta Rzeszowa, powinni zgłosić ten zamiar Przewodniczącemu Rady i po uzyskaniu jego zgody, będą mogli skorzystać z przygotowanego w ratuszu stanowiska komputerowego.

Aktualności

Rzeszów wśród nagrodzonych samorządów

W dniach 13-14 września 2021 r. na Politechnice Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza odbyła się VI Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”. Rolę koordynatora realizacji zadań związanych z organizacją Konferencji pełnił Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza. Współorganizatorami byli  Zakład Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza oraz Studenckie Koło Naukowe „Eurointegracja”.

Celem wydarzenia było wniesienie wkładu w dyskusję naukową i ekspercką, obejmującą obszar polityki energetycznej, bezpieczeństwa energetycznego oraz szeroko pojętego sektora energii. Ideą organizatorów Konferencji było zbudowanie instrumentu wspomagającego rozwój tych obszarów wiedzy, poprzez zapewnienie płaszczyzny do dyskusji z udziałem naukowców, ekspertów, przedstawicieli administracji publicznej, spółek energetycznych, organizacji pozarządowych, dziennikarzy gospodarczych oraz studentów.

Tematyka VI edycji Konferencji koncentrowała się na transformacji energetycznej, jednocześnie będąc kontynuacją dyskusji naukowych podjętych we wcześniejszych edycjach wydarzenia. Kluczowe obszary, które zostały poruszone, to: energetyka jądrowa, wodór, materiały kwantowe, morska energetyka wiatrowa, zagrożenia w cyberprzestrzeni, współpraca w cyberbezpieczeństwie, magazynowanie energii, operacje wpływu w kontekście rosyjskich projektów energetycznych, bezpieczeństwo energetyczne państw wschodniej flanki NATO w kontekście polityki Federacji Rosyjskiej, infrastruktura energetyczna na Bałtyku, nowe technologie w bezpieczeństwie obiektów sektora energetycznego oraz w lotnictwie cywilnym, a także bezpieczeństwo energetyczne w świecie po pandemii.

Podczas konferencji Konrad Fijołek Prezydent Miasta Rzeszowa odebrał nagrodę im. Ignacego Łukasiewicza dla Laureatów Ogólnopolskiego Konkursu dla Jednostek Samorządu Terytorialnego na Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd oraz certyfikat Innowacyjnego Energetycznie Samorządu.

Prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek odbiera nagrodę im. Ignacego Łukasiewicza dla Laureatów Ogólnopolskiego Konkursu dla Jednostek Samorządu Terytorialnego na Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd, fot. Grzegorz Bukała/UM Rzeszów
Prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek odbiera nagrodę im. Ignacego Łukasiewicza dla Laureatów Ogólnopolskiego Konkursu dla Jednostek Samorządu Terytorialnego na Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd, fot. Grzegorz Bukała/UM Rzeszów
Laureaci Ogólnopolskiego Konkursu dla Jednostek Samorządu Terytorialnego na Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd, fot. Grzegorz Bukała/UM Rzeszów
Laureaci Ogólnopolskiego Konkursu dla Jednostek Samorządu Terytorialnego na Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd, fot. Grzegorz Bukała/UM Rzeszów
Przemawia Prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek, fot. Grzegorz Bukała/UM Rzeszów
Przemawia Prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek, fot. Grzegorz Bukała/UM Rzeszów