Aktualności

Opryski przeciwko komarom i kleszczom - ANKIETA

W minionym tygodniu w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Rzeszowa odbyło się spotkanie poświęcone celowości, zasadności i metodom zwalczania komarów i kleszczy na terenach parków wypoczynkowych i placów zabaw miasta Rzeszowa.

W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście:

 1. dr hab. prof. UR Łukasz Łuczaj – Katedra Biologii, Uniwersytet Rzeszowski
 2. dr hab. prof. UR Ewa Węgrzyn – Katedra Biologii, Uniwersytet Rzeszowski
 3. dr hab. prof. UR Konrad Leniowski – Katedra Biologii, Uniwersytet Rzeszowski
 4. dr hab. prof. UR Bartosz Piechowicz – Katedra Biotechnologii, Uniwersytet Rzeszowski
 5. Pan Jaromir Ślączka – Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie
 6. Pani Agnieszka Bator – Liga Ochrony Przyrody
 7. Pan Roman Jasiński – Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Rzeszowie
 8. Pani Sabina Kuternoga – Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie

oraz pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa:

 1. Małgorzata Wojnowska – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM Rzeszowa
 2. Anna Kwarta – Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM Rzeszowa

 

Oto najważniejsze informacje przedstawione przez zaproszonych gości:

 1. Chemiczne środki stosowane do zwalczania komarów i kleszczy nie działają selektywnie – są zabójcze dla wszystkich bezkręgowców m.in. pożytecznych pszczół, motyli, dżdżownic,
  a w szczególności stwarzają zagrożenie dla środowiska wodnego, działając bardzo toksycznie na organizmy wodne.
 2. Owady są ważnym rezerwuarem pokarmowym dla ptaków, płazów, gadów oraz niektórych ssaków jak jeże, krety, ryjówki. Poprzez stosowanie chemicznych oprysków, pozbawiamy ich pokarmu oraz pośrednio podtruwamy.
 3. Stosowanie chemicznych oprysków zaburza równowagę ekosystemu i niszczy najcenniejszą dla człowieka bioróżnorodność. Celowe niszczenie  przez człowieka jednego ogniwa
  w  łańcuchu pokarmowym, rozpoczyna proces obumierania przyrody w miejskich parkach, zieleńcach, terenach zieleni nieurządzonej.
 4. Chemiczne środki owadobójcze tzw. pyretroidy, zawierające w swym składzie związki czynne m.in. permetrynę lub cypermetrynę albo deltametrynę to środki neurotoksyczne. Pyretroidy wykazują silnie toksyczne działanie na centralny i obwodowy układ nerwowy kotów, wywołując u nich m.in. niekontrolowane skurcze i drżenia  mięśni, drgawki, przeczulicę skóry, gorączkę, ataksję, rozszerzenie źrenic, a nawet okresową ślepotę.
 5. Pyretroidy to związki, których skuteczność działania maleje wraz ze wzrostem temperatury. Stosowanie ich przy temperaturach przekraczających 20-25 stopni Celsjusza (czyli takich, jakie latem są powszechne na terenach miejskich w południowo-wschodniej Polsce) będzie więc nieskuteczne - w zalecanej dawce związki te nie zadziałają.
 6. Obecnie nie ma w Polsce ryzyka zakażenia się żadną groźną chorobą zakaźną przenoszoną przez komary regularnie występujące na naszym terytorium, nawet jeśli ich ilość będzie zwielokrotniona w warunkach np. podtopień. Choroby przenoszone przez kleszcze w tym m.in. borelioza w statystykach prowadzonych przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną to 200 zachorowań rocznie na terenie całego powiatu rzeszowskiego.
 7. Pszczoły przynoszą do uli zanieczyszczony pestycydami i środkami biobójczymi pyłek, który obok nektaru stanowi główne źródło ich pożywienia. Substancje te znajdują się później
  w produktach pszczelich m.in. w  miodzie, propolisie czy wosku. Ze względu na znacznie wyśrubowane normy pozostałości substancji aktywnych środków ochrony roślin w produktach pszczelich, już niewielkie ilości pyretroidów wykrywane w miodzie mogą go dyskwalifikować jako produkt nadający się do legalnej sprzedaży, co godzi w interes okolicznych pszczelarzy.
 8. Najlepszym rozwiązaniem w walce z komarami i kleszczami są naturalne sposoby, nie stwarzające zagrożenia dla środowiska, innych zwierząt oraz zdrowia ludzi. Nie ma sposobu na całkowite pozbycie się komarów i kleszczy ze środowiska. Aby zmniejszyć populacje komarów, powinniśmy dbać o to, aby miały one swoich naturalnych wrogów w naturze, którymi są głównie ptaki i płazy.
 9. Jerzyki to naturalni wrogowie komarów. Jeden osobnik może w ciągu doby upolować nawet 20 tysięcy komarów, co daje mu bardzo dużą skuteczność w walce z tymi uciążliwymi owadami. Jednak jerzyków jest coraz mniej. Wpływają na to ciągłe prace budowlane, ocieplanie budynków, modernizacje, podczas których zamykane są otwory w stropodachach, będące miejscem gniazdowania jerzyków. Budki lęgowe to rekompensata za utratę dotychczas zajmowanych przez jerzyki miejsc gniazdowych. Powinno ich być w mieście jak najwięcej.
 10. Najskuteczniejsze są również metody ochrony osobistej, czyli stosowanie bezpośrednio na ubranie preparatów odstraszających insekty, staranna kontrola ciała po każdym powrocie
  z lasu, łąki, parku.

W trosce o zdrowie mieszkańców oraz ochronę zasobów przyrodniczych w naszym mieście, dążymy, aby Rzeszów stał się enklawą wolną od pestycydów, herbicydów i środków biobójczych. Mając na względzie również poprawę komfortu życia w mieście  chcemy, aby w Rzeszowie stworzyć warunki przyjazne naturalnym sprzymierzeńcom uciążliwych owadów - jerzykom, tzn. sukcesywnie montować profesjonalne budki, stanowiące ich miejsca lęgowe.

Nie bez znaczenia jest, że Gmina Miasto Rzeszów podejmuje aktywne działania na rzecz owadów zapylających. Uczestnicząc w ogólnopolskiej inicjatywie pn.: „Gmina przyjazna pszczołom”, realizowane są w naszym mieście nasadzenia roślin miododajnych na terenach parków, zieleńców i pasów drogowych. Wzrost świadomości ekologicznej i wiedzy na temat owadów zapylających, powodują, że pasieki miejskie to dziś obowiązujący trend.  Mając powyższe na uwadze zmieniono zapisy w Regulaminie utrzymania porządku i czystości w Gminie Miasto Rzeszów (Uchwała XXXIII/665/2020 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 23 czerwca 2020 r.) w celu umożliwienia hodowli pszczoły miodnej na terenie całego miasta. Wszystkie te działania są zgodne z celem inicjatywy UE dotyczącej owadów zapylających tzn.  przeciwdziałanie zmniejszaniu się liczebności zapylaczy w UE.

Serdecznie dziękujemy zaproszonym gościom, ekspertom, przyrodnikom za przekazaną wiedzę. Chroniąc przyrodę, chronimy nasze zdrowie i zdrowie przyszłych pokoleń. Jak powiedział Arystoteles: „Nadszedł czas, aby zrozumieć, że przyroda bez człowieka będzie istniała, ale człowiek bez przyrody nie”.


Chcemy poznać zdanie mieszkańców na temat walki z komarami i kleszczami w Rzeszowie.

Zapraszamy wszystkich do dyskusji oraz wzięcia udziału w naszej ankiecie na miejskim profilu Facebook >> https://www.facebook.com/Rzeszow.stolica.innowacji/photos/4455445277812325, gdzie zadaliśmy mieszkańcom pytanie:

Czy jesteś za stosowaniem oprysków chemicznych zwalczających komary i kleszcze w Rzeszowie?

Liczymy na Państwa reakcje: "Lubię to!" - jestem za stosowaniem oprysków, "Super" - jestem przeciwko opryskom chemicznym.

Czy jesteś za stosowaniem oprysków chemicznych zwalczających komary i kleszcze w Rzeszowie?
Czy jesteś za stosowaniem oprysków chemicznych zwalczających komary i kleszcze w Rzeszowie?
Spotkanie w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Rzeszowa
Spotkanie w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Rzeszowa