Aktualności

Rzeszów wśród najlepszych samorządów w Polsce

Rzeszów zajął 5 miejsce wśród miast na prawach powiatu w XVI edycji Rankingu Samorządów "Rzeczpospolitej". Wyprzedziliśmy taki miasta jak: Szczecin, Gdynię, Kraków, Katowice czy Poznań.

Ranking jest uznawany za jeden z najbardziej prestiżowych i wiarygodnych w Polsce. Od 16 lat redakcja "Rzeczpospolitej" ocenia dokonania lokalnych władz w Polsce, pozwala wyłonić i pokazać te samorządy, które najlepiej dbają o swój zrównoważony rozwój. Zasady rankingu ustala niezależna Kapituła, której przewodniczy były premier RP prof. Jerzy Buzek. W jej skład wchodzą także przedstawiciele organizacji samorządowych, organizacji pozarządowych, władz publicznych oraz przedstawiciele redakcji "Rzeczpospolitej".

W tegorocznej edycji brano pod uwagę jakość zarządzania i współpracę, trwałość ekonomiczno-finansową, trwałość społeczną oraz środowiskową. W tej ostatniej kategorii nasze miasto zdobyło najwyższe oceny z wszystkich miast w Polsce.

Ranking Samorządów „Rzeczpospolitej” obejmuje wszystkie gminy, miasta i miasta na prawach powiatu w Polsce, z wyjątkiem Warszawy. Źródłem danych podlegających ocenie są informacje udostępniane przez Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Finansów oraz informacje podane przez władze lokalne w specjalnej ankiecie.

Ranking najlepszych samorządów w Polsce