Aktualności

Rzeszów w czerwonej strefie

W związku z odnotowanym w ostatnim czasie znacznym wzrostem liczby zachorowań na SARS-CoV-2 w kraju, cała Polska została objęta tzw. „strefą czerwoną”.

W trosce o wspólne bezpieczeństwo, zachęcamy Państwa do zdalnego załatwiania spraw urzędowych.

W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rzeszowa znajdziesz wykaz telefonów do wydziałów Urzędu, opis procedur dotyczących załatwiania spraw urzędowych oraz wykaz spraw załatwianych poprzez platformę e-PUAP.

Nadal odbywa się bezpośrednia obsługa mieszkańców w Urzędzie Miasta Rzeszowa oraz Jednostkach Organizacyjnych Miasta z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Jednak zanim udadzą się Państwo do Urzędu oraz Jednostek, zalecamy kontakt telefoniczny w celu umówienia terminu wizyty.

Zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o przestrzeganie wprowadzonych rygorów sanitarnych oraz rozważenie ograniczenia lub zawieszenia działań o charakterze nieobowiązkowym. Zdając sobie sprawę z tego, że nadchodzący okres zwiększenia ograniczeń w różnych sferach życia społecznego przyniesie utrudnienia i niedogodności, prosimy o zachowanie w nadchodzących dniach dyscypliny, w szczególności w zakresie zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej, częstej dezynfekcji rąk oraz zachowania zasad społecznego dystansu.
Tylko wspólnym wysiłkiem wszystkich ludzi dobrej woli możemy ograniczyć skutki pandemii. Pokażmy, że jesteśmy społeczeństwem odpowiedzialnym i dbamy o siebie nawzajem.

Od soboty, 17 października, Rzeszów został objęty czerwoną strefą epidemii koronawirusa. Tego dnia w życie weszły nowe zasady bezpieczeństwa. O przynależności miasta do strefy czerwonej decyduje liczba zakażonych. Ministerstwo Zdrowia decyzję podjęło na podstawie wskaźnika ECDC. Wskaźnik ten określa skalę zachorowań w ciągu ostatnich 14 dni na 10 tys. mieszkańców. Jeżeli jest wyższy niż 12, to wprowadza się na danym obszarze strefę czerwoną. 

Zakres obowiązujących obecnie obostrzeń: 

 • szkoła podstawowa: klasy od 4 do 8 uczą się w trybie zdalnym,
 • w godzinach 8 do 16 dzieci do 16. roku życia nie mogą same wychodzić z domu, w tych godzinach mogą się przemieszczać jedynie pod opieką dorosłych,
 • ograniczenie działalności lokali gastronomicznych - puby, restauracje zostają zamknięte dla klientów, mogą jedynie sprzedawać jedzenie na wynos,
 • ograniczenie zgromadzeń publicznych do max pięciu osób,
 • seniorzy powyżej 70. roku życia proszeni są o pozostawanie w domach (wyłączenia: wykonywanie czynności zawodowych, zaspokajanie niezbędnych potrzeb życia codziennego, sprawowanie lub uczestniczenie w uroczystościach religijnych),
 • zamknięcie sanatoriów po zakończeniu obecnych turnusów.

Transport zbiorowy

 • ograniczenie liczba osób w transporcie publicznym – zajętych może być 50 proc. miejsc siedzących lub 30 proc. liczby wszystkich miejsc;
 • obowiązek zakrywania ust i nosa.

Sklepy, targowiska

 • ograniczenie liczby osób w placówkach handlowych dla sklepów o powierzchni do 100 m kw. - 5 os. na kasę, dla sklepów powyżej 100 m kw. powierzchni - 1 os. na 15 m kw.;
 • godziny dla seniora od 15 października, od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 - 12.00 w sklepach, drogeriach i aptekach zakupy będą mogły zrobić jedynie osoby powyżej 60. roku życia;
 • zakrywanie ust i nosa;
 • rękawiczki jednorazowe lub stosowanie środków do dezynfekcji rąk.

Edukacja

W szkołach wyższych oraz ponadpodstawowych obowiązuje nauczanie w trybie zdalnym (z wyłączeniem zajęć praktycznych).

Salony kosmetyczne, fryzjerskie i tatuażu

Może przebywać tylko obsługa oraz obsługiwani klienci.

Siłownie, baseny, aquaparki

Zawieszona działalność.

Kina

25% miejsc, 1,5 m odstępu, widzowie zasłaniają usta i nos.

Kościoły

 • podczas uroczystości religijnych nie więcej niż 1 osoba na 7 m kw.;
 • zakrywanie ust i nosa.

Uroczystości rodzinne - wesela, konsolacje i inne

Zakaz organizacji imprez okolicznościowych.

Wydarzenia kulturalne

 • w wydarzeniach kulturalnych max. 25 proc. miejsc zajętych przez publiczność;
 • zakrywanie ust i nosa.

Wydarzenia sportowe

Współzawodnictwo sportowe, zajęcia sportowe i wydarzenia sportowe są organizowane bez udziału publiczności.

Kongresy, targi

Zakaz organizowania.

Zgromadzenia publiczne

W zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć maksymalnie 5 osób.

Kluby nocne, dyskoteki

Zakaz działalności.

Działalnośc gastronomiczna

Możliwa tylko na wynos lub dowóz.

4 listopada rząd poinformował o nowych obostrzeniach w związku z epidemią koronawirusa: 

 • EDUKACJA, KULTURA, SPORT – klasy 1-3 w szkołach podstawowych – nauka zdalna (do 29 listopada), przedłużenie nauli zdalnej w klasach 4-8 szkół podstawowych i ponadpodstawowych do 29 listopada, zamknięte placówki kultury (teatry, kina, muzea, galerie sztuki, domy kultury, ogniska muzyczne, itp. do 29 listopada), kościoły – 1 os./15 m kw. do 29 listopada,
 • GOSPODARKA – zamkniecie sklepów w galeriach handlowych (otwarte pozostają sklepy: z artykułami spożywczymi, kosmetycznymi, toaletowymi oraz środkami czystości, wyrobami medycznymi i farmaceutycznymi, artykułami remontowo-budowlanymi, artykułami dla zwierząt, prasą oraz usług), pozostały handel – do 100 m kw. – 1 os./10 m kw. a w sklepach powyżej 100 m kw. – 1 os./15 m kw. (do 29 listopada), hotele dostępne tylko dla gości przebywających w podróży służbowej (do 29 listopada), zawieszenie działalności sanatoriów,

Zasłaniaj nos i usta, trzymaj minimum 1,5 m dystansu, myj i dezynfekuj dłonie - bądź odpowiedzialny, dbaj o bezpieczeństwo swoje i innych, stosuj się do nowych zasad.

___________________________________________________

Więcej informacji na temat profilaktyki przeciw COVID-19 w Serwisie Rzeczypospolitej Polskiej gov.pl.

Rzeszów w czerwonej strefie