Aktualności

Nabór pomysłów w ramach projektu Generator Innowacji. Sieci Wsparcia 2

Do 30 października 2020 r. trwa nabór innowacyjnych rozwiązań na rzecz osób starszych  w ramach projektu Generator Innowacji. Sieci Wsparcia2. Poszukiwane są rozwiązania odpowiadające na jedno z trzech wyzwań/celów:

  1. Projektowanie własnej starości – w jaki sposób, samodzielnie czy z pomocą rodziny/opiekunów, włączać się w życie społeczne w sferze zawodowej, kulturalnej i lokalnej, jak poprawić jakość codziennego życia.
  2. Społeczne sieci wsparcia – jak uruchamiać lokalne i sąsiedzkie sieci wsparcia na rzecz osób starszych, by zmniejszać poczucie osamotnienia i zwiększać dobrostan.
  3. Uspołecznienie instytucji – w jaki sposób instytucje mogą bardziej podmiotowo traktować osoby starsze, jak wprowadzać wysokiej jakości usługi, jak partycypacyjnie projektować usługi społeczne, kulturalne i zdrowotne oraz ułatwiać dostęp do nich.

Pomysły mogą zgłaszać osoby fizyczne, organizacje, instytucje i firmy, które chcą stworzyć efektywniejsze rozwiązania w wymienionych powyżej zakresach. Wybrani innowatorzy, którzy pomyślnie przejdą ocenę formalną i merytoryczną, zostaną objęci wsparciem w ramach projektu, obejmującym wsparcie ekspertów, indywidualną pracę nad rozwojem pomysłu, profesjonalną promocję, dofinansowanie do 50 tys. zł na testowanie rozwiązania oraz udział w warsztatach, targach, spotkaniach i pitchingach.

Żeby zgłosić swój pomysł wystarczy wypełnić Formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie organizatora konkursu: www.sieciwsparcia.pl

Projekt realizowany jest przez PCG Polska oraz Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”.

Generator Innowacji. Sieci Wsparcia2