Aktualności

Rzeszów ciągle zwiększa liczbę ludności

Na koniec pierwszego półrocza 2020 roku, stolica województwa podkarpackiego liczyła 196 821 mieszkańców.

Było to o 1,9 tys. osób więcej niż na koniec czerwca 2019 roku. W ciągu pierwszych 6 miesięcy br. w Rzeszowie zawarto 189 małżeństw, zanotowano 1,1 tys. urodzeń i 841 zgonów.

Rzeszów osiągnął po raz kolejny najwyższy przyrost naturalny ze wszystkich miast wojewódzkich (2,6 na 1 tys. ludności).

_________________
Źródło: Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Fot. Tadeusz Poźniak