Aktualności

Młodzi-pracujący

Instytut Kariery i Doradztwa Zawodowego "Epikur" Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie "Młodzi-pracujący".

Projekt skierowany jest do osób, które:

  • są w wieku 15-29 lat,
  • zamieszkują województwo podkarpackie,
  • posiadają status osoby biernej zawodowo (tj. nie są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy i nie uczestniczą w kształceniu oraz szkoleniu),
  • mają status osoby NEET (tj. wiek 15-29 lat, nie pracują, są bierne zawodowo, nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu).

Dla Uczestników projektu zapewnione będą:

  • 5 - miesięczne staże zawodowe – stypendium stażowe w wysokości 1355,74 zł brutto/mc,
  • szkolenia zawodowe ze stypendium szkoleniowym,

zwrot kosztów dojazdu na zajęcia,

  • zwrot kosztów opieki nad dziećmi do lat 7  i osobami zależnymi,
  • materiały szkoleniowe oraz catering podczas zajęć grupowych.

Kontakt z biurem projektu „Młodzi-pracujący!”:

Młodzi-pracujący