Aktualności

Raport powodziowy

W ubiegłym tygodniu (22 - 28.06.2020 r.) przez  teren województwa podkarpackiego przeszedł południowo – wschodni front atmosferyczny z nad Morza Czarnego, przynosząc bardzo gwałtowne burze połączone z obfitymi opadami deszczu i gradu. Intensywne opady spowodowały liczne podtopienia terenu, zabudowań mieszkalnych i gospodarczych, podtopienia i uszkodzenia infrastruktury drogowej w powiecie rzeszowskim oraz w powiatach sąsiednich. W wyniku intensywnych opadów podniósł się gwałtownie poziom wód we wszelkiego rodzaju ciekach wodnych i rzekach przekraczając niekiedy stany alarmowe, zagrażające tym samym zalaniem terenów przyległych i obiektów.

W Rzeszowie do najbardziej dotkniętych podtopieniami należały zabudowania i ulice na osiedlu: Budziwój, Biała, Zalesie, Słocina, Wilkowyja.

Zarządzeniem Prezydent Miasta Rzeszowa wprowadzono w dn. 26.06.2020 r. o godz. 18.00, Pogotowanie Przeciwpowodziowe oraz całodobowy dyżur w Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Rzeszowa, w celu koordynacji działań ratowniczych. Zespoły Ratownicze Państwowej Straży Pożarnej,  jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta oraz Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego prowadziły intensywne działania ratownicze, polegające zapobieganiu zalania budynków mieszkalnych, obiektów gospodarczych oraz wypompowywaniu wody z terenów zalanych. W trakcie działań zużyto ponad 200 m3 piasku oraz ok. 25 tysięcy worków.

W chwili obecnej sytuacja ustabilizowała się, poziom wód opadł i w rzekach osiągnął poziom stanów średnich, odwołano o godz. 6.00 w dniu 29.06.2020 r. Pogotowie Przeciwpowodziowe. W jednostkach OSP na terenie Miasta Rzeszowa  odtwarzane są zapasy piasku i worków przeciwpowodziowych, które w chwili zagrożenia powodziowego mogą pobrać mieszkańcy celem zabezpieczenia własnego mienia i dobytku. Worki przeciwpowodziowe można również pobrać w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Miasta Rzeszowa przy ulicy Hanasiewicza 10.

Przypominamy równocześnie, że wszyscy mieszkańcy Rzeszowa, którzy ucierpieli ze względu na powódź, mogą starać się o zasiłek na remont budynku od 6 tys. do 200 tys. zł w zależności od stopnia uszkodzenia nieruchomości. Wnioski można składać w siedzibie MOPS w Rzeszowie przy ul. Jagiellońskiej 26 lub do pracowników socjalnych pracujących w rejonie.

RAPORT POWODZIOWY
Załączniki: