Aktualności

Ranking Miast Przyjaznych dla Biznesu 2020

Rzeszów znalazł się w gronie najbardziej aktywnych biznesowo samorządów w Polsce według miesięcznika Forbes.

W zestawieniu miast przyjaznych dla biznesu miesięcznika „Forbes” Rzeszów został sklasyfikowany na 2. miejscu w gronie miast od 150 do 299 tys. mieszkańców.

Autorzy rankingu, tworząc go pod uwagę brali takie aspekty, jak saldo nowych firm zagranicznych, migracje firm oraz saldo nowych spółek (liczba nowych spółek pomniejszona o liczbę spółek zlikwidowanych) w sztukach oraz na 1000 mieszkańców.

I właśnie w tym ostatnim kryterium (saldo nowych spółek na 1000 mieszkańców) nasze miasto wypada szczególnie dobrze, gdyż pod względem przyrostu liczby firm ustępuje wśród dużych miast tylko czterem głównym aglomeracjom w Polsce.

Ranking miast przyjaznych dla biznesu