Aktualności

Prezydent nagrodził finalistów konkursów przedmiotowych i olimpiad oraz ich opiekunów

Tradycją stało się coroczne nagradzanie przez Prezydenta Miasta Rzeszowa laureatów konkursów przedmiotowych i olimpiad na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim oraz ich opiekunów.

Uwzględniając fakt, że w roku szkolnym 2019/2020 nie odbyły się olimpiady na szczeblu centralnym dla szkół średnich, gratulacje zostaną przekazane finalistom. Pan Prezydent Tadeusz Ferenc wyróżnił 48 uczniów szkół podstawowych oraz 31 uczniów szkół ponadpodstawowych. Listy gratulacyjne przygotowano również dla 50 nauczycieli szkół podstawowych i 32 nauczycieli szkół ponadpodstawowych. Wszyscy wyróżnieni otrzymają również nagrody rzeczowe.

Wśród szkół podstawowych najwięcej laureatów mają: Szkoła Podstawowa Nr 5, Szkoła Podstawowa Nr 8 i Szkoła Podstawowa Nr 21. Ważne podkreślenia jest to, że w SP 10 i SP 15 uczniowie zostali laureatami jednocześnie z czterech konkursów przedmiotowych.

Natomiast w olimpiadach ogólnopolskich dla szkół ponadpodstawowych najwięcej wyróżnionych uczniów mają: Zespół Szkół Gospodarczych, Zespół Szkół Nr 1 oraz II Liceum Ogólnokształcące. Podwójną finalistką została uczennica I Liceum Ogólnokształcącego.

Z uwagi na panującą pandemię koronawirusa nagrody zostały przekazane do dyrektorów szkół, którzy wręczą je wyróżnionym uczniom podczas odbierania przez nich świadectw na zakończeniu roku szkolnego.

Szkoła Podstawowa nr 18