Aktualności

W Rzeszowie powstał Akcelerator Technologiczny ConceptLab

Akcelerator Technologiczny ConceptLab to pierwszy akcelerator założony przez Stowarzyszenie Rozwoju Nauki i Techniki. Jego celem jest wsparcie wysokiej jakości, specjalistycznymi i dostosowanymi do indywidualnych potrzeb usługami akceleracyjnymi i inkubacyjnymi przedsiębiorstw realizujących i grup inicjatywnych chcących realizować projekty technologiczne. W największym stopniu akcelerator będzie się koncentrował na wspieraniu projektów typu “hardware-device”, czyli rozwiązań konstrukcyjno-narzędziowych, których efektem jest powstanie fizycznych urządzeń.

ConceptLab oferuje wsparcie profesjonalistów, inżynierów, techników, pasjonatów z różnych dziedzin nauki i techniki, a także pomoc w zdobywaniu funduszy na realizację przedsięwzięć. Już w czerwcu planowane jest otwarcie prototypowni.

Szczegółowe informacje dotyczące Akceleratora Technologicznego ConceptLab można znaleźć na https://akceleratortechnologiczny.org/.

ConceptLab