Aktualności

Zapraszamy dzieci z terenu Gminy Miasta Rzeszów do udziału w online hackathonie #kidsHACK

Gmina Miasto Rzeszów we współpracy z Spice Gears Academy Podkarpackie zaprasza do udziału w online hackathonie #kidsHACK dzieci z terenu Gminy Miasta Rzeszów w zawodach programowania i projektowania 3D rozwiązań dla Miasta Rzeszowa. 

Jeżeli chcesz uczestniczyć w online hackathonie skontaktuj się ze swoją szkołą!

KIEDY: 27 – 28 maja 2020 r., od godziny 10:00 STARTUJEMY z dziećmi w poszukiwaniu rozwiązań dla miast w kontekście pandemii.

DRUŻYNY: każda drużyna składa się z 4 członków Zespołu (wiek 9-13 lata). Dzieci otrzymują role w celu wykonania zadania: konstruktora, kapitana, mówcy i grafika (może być wykonana praca rysunkowa).

Obszar tematyczny hackathonu dotyczy podjęcia próby wypracowania z dziećmi uczestniczącymi w projekcie rozwiązań z tematyki bezpieczny Rzeszów – w poszukiwaniu rozwiązań związanych z pandemią. Jak świat się zmienił i jak dzieci chciałby go zmienić?

Współorganizatorzy #kidsHACK - Rzeszów Smart City, Szkoła Podstawowa nr 25 im. Prymasa Tysiąclecia, Centrum Medyczne MEDYK.

Głównym celem realizowanego działania jest promocja robotyki, nauk ścisłych i nowoczesnych technologii, jako szansy na najlepszą przyszłość dla młodych uczniów. Projekt skierowany jest do dzieci szkół podstawowych oraz ich nauczycieli. Ważnym elementem projektu jest zaangażowanie dzieci w prace nad poprawą, jakości życia w mieście.

Zapraszamy!

Hackathon #kidsHACK