Działania Rzeszowa przeciwko KORONAWIRUSOWI

Informacja o wstrzymaniu wydawania kart

W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, Urząd Miasta Rzeszowa wstrzymuje do odwołania przyjmowanie wniosków o wydanie kart:

- Karta Dużej Rodziny,

- Karta „Rodzina Wielodzietna 3+; Rodzina zastępcza”,

- Ogólnopolska Karta Seniora.”.

Karta Rodzina Wielodzietna
Karta Rodzina Wielodzietna