Działania Rzeszowa przeciwko KORONAWIRUSOWI

Pomoc Prezydenta Miasta dla Rzeszowskich Przedsiębiorców prowadzących działalność w lokalach komunalnych

Aby wspomóc rzeszowskich przedsiębiorców, którzy utracili dochody z powodu pandemii koronawirusa, a wynajmują pod działalność lokale komunalne, prezydent Rzeszowa podpisał tzw. „Pakiet dla przedsiębiorców”.

1. Osoby prowadzące działalność w lokalach komunalnych, które na mocy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca br. musiały obowiązkowo zamknąć lokale, mogą starać się o odroczenie spłaty czynszu o 6 miesięcy (np. za marzec zapłacą we wrześniu, za kwiecień w październiku itp.). Dodatkowo mogą ubiegać się o obniżenie czynszu do 80 procent w okresie trwania stanu epidemicznego.

2. Osoby, które dobrowolnie zrezygnowały z prowadzenia działalności w lokalach komunalnych ze względu na zagrożenie zakażenia się i przez to utraciły całość lub część dochodów mogą ubiegać się o obniżenie czynszu do 50 procent na okres trwania stanu epidemicznego. Muszą udokumentować obniżenie dochodów np. na podstawie raportów kasowych.

3. Wszystkie sprawy będą rozpatrywane indywidualnie.

4. Wnioski należy kierować na adres e-mailowy: bgm@bgm.erzeszow.pl.

5. W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Biurem Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa, telefon: 17 875 46 95; 17 875 47 11.

Pomoc dla firm
Pomoc dla firm