2018 r.

Podziękowanie od Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta

Zarząd, pracownicy i podopieczni Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta z okazji swojego Jubileuszu 30-lecia działalności, złożyli serdeczne podziękowania Prezydentowi Miasta Rzeszowa Tadeuszowi Ferencowi za serce wrażliwe na ludzką biedę, za nieocenioną pomoc, za życzliwości i wsparcie wspólnego dzieła „Pomocy Bliźniemu”.

Podziękowanie od Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta - dyplom
Podziękowanie od Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta - dyplom
Podziękowanie od Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta - pamiątkowy medal
Podziękowanie od Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta - pamiątkowy medal