Nadzwyczajna LV sesja Rady Miasta - 30 listopada 2021 r. (wtorek), godz. 15 na żywo

Sesja będzie prowadzona w sposób hybrydowy, tzn. część radnych będzie w niej uczestniczyć w sali sesyjnej Ratusza, a część w trybie on-line. 

Mieszkańcy, którzy chcieliby zabrać głos w trakcie sesji Rady Miasta Rzeszowa, powinni zgłosić ten zamiar Przewodniczącemu Rady i po uzyskaniu jego zgody, będą mogli skorzystać z przygotowanego w ratuszu stanowiska komputerowego.

2016 r.

Podziękowanie od Konsula Generalnego Stanów Zjednoczonych

7 marca 2016 r. w Rzeszowie przebywał Konsul Generalny Stanów Zjednoczonych Walter M. Braunohler, który odbył spotkanie z Prezydentem Rzeszowa Tadeuszem Ferencem.

Po zakończeniu swojej wizyty na Podkarpaciu, Konsul na ręce Szefa Miasta skierował poniższe pismo, w którym dziękuje za gościnność i bezpośredniość, jakich doświadczył w Rzeszowie oraz wyraża chęć dalszej współpracy z władzami Rzeszowa.

Podziękowanie od Konsula Generalnego Stanów Zjednoczonych
Podziękowanie od Konsula Generalnego Stanów Zjednoczonych