2016 r.

Podziękowanie od Konsula Generalnego Stanów Zjednoczonych

7 marca 2016 r. w Rzeszowie przebywał Konsul Generalny Stanów Zjednoczonych Walter M. Braunohler, który odbył spotkanie z Prezydentem Rzeszowa Tadeuszem Ferencem.

Po zakończeniu swojej wizyty na Podkarpaciu, Konsul na ręce Szefa Miasta skierował poniższe pismo, w którym dziękuje za gościnność i bezpośredniość, jakich doświadczył w Rzeszowie oraz wyraża chęć dalszej współpracy z władzami Rzeszowa.

Podziękowanie od Konsula Generalnego Stanów Zjednoczonych
Podziękowanie od Konsula Generalnego Stanów Zjednoczonych