2013 r.

Podziękowanie od Ambasadora RP w Moskwie

Podziękowanie od Ambasadora RP w Moskwie Wojciecha Zajączkowskiego za pomoc przy organizacji imprezy sportowej zorganizowanej w ramach akcji "Polska Biega", która odbyła się na terenie Ambasady RP w Moskwie.

Podziękowanie od Ambasadora RP w Moskwie
Podziękowanie od Ambasadora RP w Moskwie
Podziękowanie za pomoc przy organizacji imprezy sportowej zorganizowanej w ramach akcji "Polska Biega", która odbyła się na terenie Ambasady RP w Moskwie
Podziękowanie za pomoc przy organizacji imprezy sportowej zorganizowanej w ramach akcji "Polska Biega", która odbyła się na terenie Ambasady RP w Moskwie