2013 r.

Podziękowanie od Biskupa Polowego Wojska Polskiego

Podziękowanie dla Prezydenta Tadeusza Ferenca od Biskupa Polowego Wojska Polskiego Józefa Guzdka za przekazaną Encyklopedię Rzeszowa, życzliwość dla duszpasterstwa wojskowego i współdziałanie z księżmi kapelanami.

Podziękowanie od Biskupa Polowego Wojska Polskiego
Podziękowanie od Biskupa Polowego Wojska Polskiego