Oferta Stowarzyszenia Kulturalnego ART MOTIVE z dnia 18 sierpnia 2021 r.

Zgodnie z treści a art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę Stowarzyszenia Kulturalnego ART MOTIVE, ul. Mazurska 7/501, 35-620 Rzeszów na realizację zadania publicznego pn.: „Koncert zespołu Javva i Wacława Zimpla” w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Rzeszowa.

 

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty do Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki urzędu Miasta Rzeszowa, Rynek 11 w Rzeszowie.

Załączniki: